L7812CV 1.5A TO-220

Thông Số Kỹ Thuật

  • Điện áp ra: 12VDC.

  • Dòng ra: 1.5A.

  • Điện áp đầu vào: 35V.

  • Kiểu chân:  TO220.

Ứng Dụng Của Sản Phẩm:

  • Dùng để tạo ra điện áp tuyến tính 12VDC.

  • Dùng làm mạch ổn áp 12VDC.

L7812CV 1.5A TO-220

Sản phẩm liên quan