IC L293D Dip-16 IC Điều Khiển Động Cơ

 L293D Dip-16

IC L293D Dip-16 IC Điều Khiển Động Cơ

Thông Số Kỹ Thuật

  • Hãng Texas Instruments

  • L293D là IC cầu H điều khiển động cơ.

  • Gồm 4 kênh điều khiển có thể điều khiển 2 động cơ DC hoặc 1 động cơ bước 4 pha (5 dây).

  • Nguồn cấp Vs (chân 10): max là 36V, min bằng Vss

  • Nguồn cấp logic Vss (chân 20): max là 36V, min là 4.5 V

  • Dòng làm việc bình thường:  600 mA

  • Dòng đỉnh 1.2 A

 L293D Dip-16

MặtIC L293D

 

Sản phẩm liên quan