Dalas DS12C887 Real Time DIP-18

Ứng dụng: trong mạch đồng hồ công suất hiển thị giờ, phút, giây

DS12C887 Real Time

Dalas DS12C887 Real Time DIP-18

Dalas DS12C887 Real Time DIP-18

Chi tiết về các chân linh kiện:

 • AD0-AD7       :Chân địa chỉ/bus dữ liệu

 • NC                 :Không kết nối

 • MOT              :Chọn kiểu bus

 • CS                 :Chọn RTC Chip đầu vào

 • AS                 :Xung chọn địa chỉ

 • R/W               :Đọc/ghi dữ liệu đầu vào

 • DS                 :Dữ liệu xung

 • RESET          :Reset

 • IRQ                :Công xuất yêu cầu đầu ra

 • SQW              :Công xuất sóng xung

 • VCC               :+5 Nguồn

 • GND               :Ground

Dalas DS12C887 Real Time DIP-18

Dalas DS12C887 Real Time DIP-18

 

 

DS12C887 Real Time

Sản phẩm liên quan