Dalas DS12C887 Real Time DIP-18

Mã SKU: K4E3-4 | sendo, 

Giá

:

45.000₫

50.000₫

-10%
Mô tả :
Đang cập nhật ...
Khách hàng dễ dàng kiểm tra đơn hàng tại mục ''hành trình đơn hàng''

Khách hàng dễ dàng kiểm tra đơn hàng tại mục ''hành trình đơn hàng''

Cước vận chuyển được tự động đồng bộ với Viettel Post, Sản phẩm phát ngay trong ngày

Cước vận chuyển được tự động đồng bộ với Viettel Post, Sản phẩm phát ngay trong ngày

Tấ cả sản phẩm đều được test kĩ và có kĩ thuật ngay khi gặp khó khăn

Tấ cả sản phẩm đều được test kĩ và có kĩ thuật ngay khi gặp khó khăn

Chất lượng đảm bảo, sản phẩm được test kĩ và đóng gói cẩn thận

Chất lượng đảm bảo, sản phẩm được test kĩ và đóng gói cẩn thận

DS12C887 Real Time

DS12C887 Real Time

*Chi tiết về linh kiện:

AD0-AD7       - chân địa chỉ/bus dữ liệu

NC                 - Không kết nối

MOT               - chọn kiểu bus

CS                  - chọn RTC Chip đầu vào

AS                  - xung chọn địa chỉ

R/W               - Đọc/ghi dữ liệu đầu vào

DS                  - Dữ liệu xung

RESET            - Reset

IRQ                - công xuất yêu cầu đầu ra

SQW               - công xuất sóng xung

VCC                 - +5 Nguồn

GND                - Ground

>> ứng dụng trong mạch đồng hồ công suất giờ,phút,giây

 

DS12C887 Real Time

Sản phẩm liên quan