ATTINY13A-SSU SOP8

Thông Số Kỹ Thuật:

  • AVR® 8-Bit Microcontroller
  • Tần số max: 20MHz
  • Bộ nhớ flash: 1KB
  • 64 Bytes EEPROM
  • Bộ nhớ SRAM: 64byte
  • 6 I/O
  • Điện áp hoạt động: 1.8v ~5.5v
  • Datasheet: Tại đây

 

ATTINY13A-SSU SOP8

Sản phẩm liên quan