ATmega8A-AU TQFP32

Thông Số Kỹ  Thuật:

  • AVR 8bit Microcontroller
  • Tần số max: 16MHz
  • Bộ nhơ flash: 8KB
  • Bộ nhớ SRAM: 1Kb
  • 23 I/O
  • Điện áp hoạt động: 2.7V~5.5V
  • Datasheet: Tại đây

ATMEGA8A-AU TQFP32

Sản phẩm liên quan