74HC138 3 To 8 Decoder/Demultiplexer DIP16

Thông Số Kỹ Thuật:

  • · Số driver đầu ra: 10 LSTTL Loads.

  • · Các giao diện đầu ra tới CMOS, NMOS và TTL.

  • · Dải điện áp hoạt động: 2V đến 6V.

  • · Dòng điện vào thấp khoảng 10^(-6) A.

  • · Khả năng loại trừ tạp âm cao trong CMOS Devices.

74HC138 3 TO 8 DECODER/DEMULTIPLEXER DIP16

Sản phẩm liên quan