74HC10 3-Input NAND DIP14

Thông Số Kỹ Thuật

  • Dòng thấp nhất; 20µA

  • Độ trễ truyền d���n: 9ns

  • Dòng điện đầu vào tối đa thấp 1µA

74HC10 3-INPUT NAND DIP14

Sản phẩm liên quan