74HC08 2-Input AND DIP14

Thông Số Kỹ Thuật:

  • Là IC logic 4 cổng AND độc lập 2 đầu vào

  • Nguồn cấp: 2V - 6V

  • Tốc độ lan truyền;

    • Ở mức thấp; 7ns

    • Ở mức cao: 12ns

  • Ứng dụng: So sánh trạng thái tín hiệu 

74HC08 2-INPUT AND DIP14

Sản phẩm liên quan