3M

Tin tức - Blog

Mạch đo và cảnh báo nhiệt độ – ATmega8 và LM35

Mạch đo và cảnh báo nhiệt độ – ATmega8 và LM35

Đăng bởi : 3M GROUP01/08/2017

1. Yêu cầu chức năng Để cụ thể hóa những yêu cầu chức năng trên, nhóm em cũng đưa ra những yêu cầu phi chức năng như sau: – Sản phẩm phải hoạt động được trong giới hạn từ 0oC đến 50oC vì đó...
Hướng dẫn làm mạch Truyền – Nhận Âm Thanh Không Dây bằng sóng Hồng Ngoại

Hướng dẫn làm mạch Truyền – Nhận Âm Thanh Không Dây bằng sóng Hồng Ngoại

Đăng bởi : 3M GROUP01/08/2017

Video sản phẩm: Mạch sử dụng pin vuông 9V… Sơ đồ nguyên lý: Mạch truyền Audio: Mạch nhận Audio: ...